• Fra Storlodammen i elva Vismunda. Her ser vi dammen fra sør, skrått i motstrøms retning. Fotografiet er tatt på et tidspunkt da marka var snødekt, men vi ser at Storlodammen hadde kraftige, gråsteinsmurte damarmer. Den hadde ett løp, som var utstyrt med lukestengsel med sikte på magasinering av fløtingsvatn på ovenforliggende arealer. Ettersom dette fotografiet er tatt utenom fløtingssesongen, var alle de seks damlukene heist i toppstilling, slik at den beskjedne vintervannføringa fikk løpe fritt. På bakkekammen nord for dammen lå det ei koie, der det var folk da dette fotografiet ble tatt. Ved venstre bildekant ser vi deler av nok en liten laftebygning, muligens en stall. Kanskje koia ble brukt både som innkvarteringssted for damkarene og for skogsarbeidere, når det var drifter i dette området vinterstid. Bakenfor dammen og den nevnte bebyggelsen ses en slak ås med granskog.

Vismunda har sine kilder i grensetraktene mellom Vestre Gausdal og Fåberg. Derfra går vassdraget sørover gjennom den vestre delen av gamle Torpa herred (nå Nordre Land kommune) og renner vestover mot et utløp i Mjøsa ved Svennes på Biri. Storlodammen lå på Torpa-sida av den gamle herredsgrensa mellom Torpa og Snertingdalen. Vismunda har et nedslagsfelt på bortimot 200 kvadratkilometer. De nederste cirka 40 kilometerne av elva hadde tømmerfløting da dette fotografiet ble tatt.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Fra Storlodammen i elva Vismunda. Her ser vi dammen fra sør, skrått i motstrøms retning. Fotografiet er tatt på et tidspunkt da marka var snødekt, men vi ser at Storlodammen hadd...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to