Harald Renbjør og trefargefotografiet.

Harald Renbjør og trefargefotografiet. Harald Renbjør var pioner i fargefotografi og utforsket fargefototeknikker gjennom hele livet. Trefargefotoet ble beskrevet første gang i 1861, av James Clerk Maxwell, men var komplisert å utføre. Få fotografer benyttet teknikken. Bevarte bilder er i dag sjeldne. Det eldste ,"Skiløperen", vet vi er tatt i 1907. En del av bildene har usikker datering, men er trolig ikke utført etter 1925.

Displays objects 1 - 20 of total 26

Share to