Levanger Fotomuseum har en av fylkets største fotosamlinger - over en halv million negativer fra profesjonelle fotografer og amatører, og flere tusen gjenstander tilknyttet fotografi. Museet er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Nord-Trøndelag.

Nye objekter

Aktuelt

Om Levanger Fotomuseum

Levanger Fotomuseum er et fotohistorisk museum med et samlet bildeantall på ca. 600 000 negativer. Museet er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Nord-Trøndelag. I museets samlinger inngår arkiver etter fotografer som Sverre Bjerkan, Lorents Larson, Ingvald Groven, Knoph-Bjertnes/Behrens, Lars Larsson Ingulfsvand (deponi), Fjellanger Widerøe (skråfoto fra Levanger kommune) mfl. Det er kanskje særlig grunn til å trekke fram Harald Renbjør. Arkivet etter ham er landets mest gjennomførte fotosamling på fargefotografi, der de aller fleste teknikker innen eldre fargefoto er representert. Til nå er ca. 40 000 fotografier digitalisert.

Share to