• Størhuset er av laftet tømmer med saltak tekket med flis. Det står på en murt ringmur. 
Seterhuset er satt sammen av to hus som opprinnelig har stått hver for seg. Gavlveggene som vender mot hverandre i en gjennomgående gang bærer preg av å ha vært utsatt for vær og vind. Størhuset og melkebua har dessuten ulik bredde, og har tidligere også hatt ulik høyde. Melkebua er delt i to, en til hver gård og med hver sin inngang fra mellomgangen. Selve størhuset er også dobbelt med en murt peis på hver side og med seng, benker og slagbord på hver side. Bygningen har et lite vindu på hver side.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Størhuset er av laftet tømmer med saltak tekket med flis. Det står på en murt ringmur. 
Seterhuset er satt sammen av to hus som opprinnelig har stått hver for seg. Gavlveggene som vender mot hverandre i en gjennomgående gang bærer preg av å ha vært utsatt for vær og vind. Størhuset og melkebua har dessuten ulik bredde, og har tidligere også hatt ulik høyde. Melkebua er delt i to, en til hver gård og med hver sin inngang fra mellomgangen. Selve størhuset er også dobbelt med en murt peis på hver side og med seng, benker og slagbord på hver side. Bygningen har et lite vindu på hver side.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Størhuset er av laftet tømmer med saltak tekket med flis. Det står på en murt ringmur. 
Seterhuset er satt sammen av to hus som opprinnelig har stått hver for seg. Gavlveggene som vender mot hverandre i en gjennomgående gang bærer preg av å ha vært utsatt for vær og vind. Størhuset og melkebua har dessuten ulik bredde, og har tidligere også hatt ulik høyde. Melkebua er delt i to, en til hver gård og med hver sin inngang fra mellomgangen. Selve størhuset er også dobbelt med en murt peis på hver side og med seng, benker og slagbord på hver side. Bygningen har et lite vindu på hver side.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Størhuset er av laftet tømmer med saltak tekket med flis. Det står på en murt ringmur. 
Seterhuset er satt sammen av to hus som opprinnelig har stått hver for seg. Gavlveggene som vender mot hverandre i en gjennomgående gang bærer preg av å ha vært utsatt for vær og vind. Størhuset og melkebua har dessuten ulik bredde, og har tidligere også hatt ulik høyde. Melkebua er delt i to, en til hver gård og med hver sin inngang fra mellomgangen. Selve størhuset er også dobbelt med en murt peis på hver side og med seng, benker og slagbord på hver side. Bygningen har et lite vindu på hver side.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden

Størhus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to