Anno Domkirkeoddens samlinger omfatter bygninger, gjenstander, foto og arkivalia, og er bygd opp gjennom museets vel hundre år lange historie. Samlingene dekker et langt tidsspenn fra jernalderen fram til vår egen tid.

Aktuelt

Nye objekter

Om Domkirkeodden

Domkirkeoddens samlinger omfatter gjenstander, foto og arkivalia, og er bygd opp gjennom museets vel hundre år lange historie. Samlingene dekker et langt tidsspenn fra jernalderen fram til vår egen tid. Museet har det gamle Hedmarken som sitt virksomhetsområde, kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Domkirkeodden har 65 antikvariske bygninger, omkring 50 000 gjenstander, og ca 3 millioner fotografier. Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom DigitaltMuseum.

Domkirkeodden er en del av Anno museum.

Anno Domkirkeodden is a part of

Share to