• Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden
 • Huset består av to bygninger av laftet tømmer som på et tidspunkt er bygget sammen. Den ene delen har den tradisjonelle akershusiske stueplanen med inngang rett inn i stua. Foran inngangen er et lite bislag. Den ene koven er bygd om til kjøkken. Stua har stor murt peis med lyspeis. Andre etasje har samme inndeling. Den yngste delen av huset har panelt svalgang med dekorative lysåpninger. Her er det stue og kammers nede og tilsvarende oppe. Rommene både oppe og nede har separate innganger fra svalgangen. Alle dørene, bortsett fra hovedinngangen til den eldste delen, har fyllingsdører i rokokostil. Rommene i den yngste delen er panelt og malt. Stua nede har murt hjørnepeis. Eneste inngang til overetasjen i den eldste delen er fra svalgangen i den nye delen. Bygningen har saltak med flis. Bygningskroppen står på en lav, tørrmurt ringmur. Bygningen har 21 vinduer.
  Photo: Anno Domkirkeodden

Våningshus, føderådsbygning

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to