• Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum
 • Instrumentet er laga i nåletre, skore ut av eitt stykkje og har ikkje botn. Stillehuset er enkelt. Langeleiken har bordar i karveskurd på stillehuset og bak ved stolen. I stillehuset er det to stemmeskruar, og hol for ein tredje. I resonanskassa er det òg plassert to stemmeskruar. To av stemmeskruane er truleg i bjørk og to truleg i gran. To lydhol som er sett saman av tre sirklar, som formar ein slags trekant. I tillegg to lydhol som er plassert kor for seg, mellom trioane. Det er i tillegg hol i resonanskassa ved dei to stemmeskruane, der strengen har kome opp. Truleg har det vore ein form for "pyramide" under desse to strengane. Sadel og stol er lause. Det er reistar av ein streng i stillehuset. Strengane har gått ned i hol bak på langeleiken, og har vore festa i naglar på undersida bak stolen. 10 tverrband intakt, og spor av minst 6 andre. Det er òg skrive inn tal med blyant og blekk over tverrbanda.
  Photo: Kolsrud, Ragnhild / Hallingdal Museum

Langeleik

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to