• Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum
 • Langeleik, usignert. Langeleiken er laga i nåltre, og beisa i mørk farge. Ein nyare konstruksjon der dei ulike delane: lok, botn, sargar, hovud og endekloss er limde saman. Det er òg limt på føter på leiken, på undersida framme og bak. Lok og botn er symmetrisk utbula. Det er hovud i eine enden, med stillepinnar til alle åtte strengene. Dei to bakraste strengene er avkorta gjennom augeskruar som er skrudd ned i loket, og har truleg vorte lyfta opp att med pyramidar. Under fyrste strengen er det ei noterad med 14 notar, samt tydelege spor i lakken etter 3 notar til, i alt 17 notar. Plasseringa gjer ein heiltone dur-skala. Ein kan likevel skimte spor etter tidlegare plassering av fleire av notane, noko som har gjett ein annan type skala. Langeleiken er dekorert med lydhol i loket, og ei skore stripe på hovudet. Strengane er festa, opphavleg med krokar, bak på leiken. Det er òg brukt små spiker for å feste strengane, truleg seinare. Lokskjegget (bakre del av leiken) er tydeleg saga av på eit tidspunkt. 

Det sit att 6 metallstrengar på langeleiken. Desse høyrer til gitar, og er montert "bak fram" på leiken.
  Photo: Pålsrud, Torgil Hårstad / Hallingdal Museum

Langeleik

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to