• Fra Ørskogfjellet med NSB Bilruter Ålesund godsbil og buss
    Photo: Sødahl, Halvor Henriksen / Norsk jernbanemuseum

Fra Ørskogfjellet med NSB Bilruter Ålesund godsbil og buss

1 comment

  • Bilen til venstre er registrert T-1133. Det var en Volvo LV128 godsbil, 1947-modell, som tilhørte NSB Ålesundruta. Høsten 1948 overtok NSB rutetrafikken Ålesund-Åndalsnes med korrespondanse med togene på Raumabanen. Det ble også stadig mer post og gods som gikk med bilrutene til og fra Åndalsnes. Det var vanlig å ta en pause på Ørskogfjellet. På denne tida brukte bilrutene ca. 4 timer Ålesund-Åndalsnes. I 2016 er kjøretida ca. 2 timer.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to