• Åndalsnes stasjon etter nattogets ankomst
    Photo: Sødahl, Halvor Henriksen / Norsk jernbanemuseum

Åndalsnes stasjon etter nattogets ankomst

1 comment

  • I 1946 ble det oppretter bilruter som fraktet personer og gods/post mellom Ålesund og toget på Åndalsnes. Fra 1948 hadde NSBs Bilruter/Statsbanenes Bilruter disse rutene. Dette er nok en godsbil og en personbuss som skal frakte passasjerer og gods i retning Ålesund. I 1960 ble det opprettet slike ruter også til Molde og Kristiansund. Åndalsnes ble et viktig knutepunkt for omlasting fra tog til en rekke steder i Møre og Romsdal.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to