Norsk jernbanemuseum

Norsk jernbanemuseum ble grunnlagt i 1896 og ligger på Hamar. Museet er underlagt Jernbanedirektoratet. Det skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling, og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold.

Share to