Norsk jernbanemuseum ble grunnlagt i 1896 og ligger på Hamar. Museet er underlagt Jernbanedirektoratet. Det skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling, og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold.

Aktuelt

Nye objekter

Om Norsk jernbanemuseum

Norsk jernbanemuseum (NJM) skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold. Foto- og gjenstandssamlingen går tilbake til 1850-tallet og forteller mye om jernbanen fra Hovedbanens åpning i 1854 og frem til i dag. En del historiske tekniske tegninger er også representert i samlingen, sammen med rutetabeller og annen dokumentasjon.

NJM forvalter også Rallarmuseets samlinger.

Share to