• Fra nedre del av Tinnåa i Notodden (da fotografiet ble tatt i «Hiterdal» eller Heddal) kommune i Telemark, slik det så ut 10. august 1908. Elva renner gjennom et trangt gjel med bratte bergskrenter på begge sider. I forgrunnen til venstre ser vi tretrapper som Tinfos Papirfabrik hadde bygd fra platået på elvas vestside ned mot kraftverket selskapet hadde reist (1901, med kapasitetsutvidelse i 1907) nede i gjeldet, på vestsida. Fotografiet viser ellers et steinete elveleie med moderat vannføring, slik det brukte å være på seinsommeren. Tinfos Papirfabrik la fram dette bildet og flere andre (SJF-F.004384 - SJF-F.004416) fra samme del av vassdragets som bevismateriale i en skjønnssak mellom fabrikken og Skiensvassdragets Fellesfløtningsforforening. Saken ble ført i Nedre Telemark sorenskriveri i perioden 1907-11, deretter som ankesak for Bergen overrett fram til 1914 og til slutt i Høyesteretts kommisjon for skriftlige saker i 1916-17. Tinfos Papirfabriks advokat brukte disse fotografiene for å vise at både jernbanen (Norsk Transportaktieselskab) og Fellesfløtingsforeningen – i likhet med papirfabrikken – hadde tippet sprengmasser fra anleggsarbeid i elveleiet. Slike masser lå på østsida av elvløpet, på et fotografi som var tatt fra samme sted og med samme opptaksvinkel i begynnelsen av mai samme år (jfr. SJF-F.004384). Poenget må ha vært å vise at de kraftige flommene rensket denne delen av Tinnåa for slike fyllmasser relativt raskt.  Vi ser i hvert fall at ”tippen” på opptaket fra begynnelsen av mai er borte. Til gjengjeld ligger det en stor steinblokk som ikke later til å ha vært der tidligere på sesongen i fossestryket til høyre i bildet. Mer informasjon om skjønnssaken fotografiet ble brukt som bevismateriale i finnes under rubrikken ”Andre opplysninger”.
  Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Anno Norsk skogmuseum

Fra nedre del av Tinnåa i Notodden (da fotografiet ble tatt i «Hiterdal» eller Heddal) kommune i Telemark, slik det så ut 10. august 1908. Elva renner gjennom et trangt gjel med b...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to