Saviomusea/Saviomuseet er et nasjonalt museum over den samiske kunstneren John Andreas Savios liv og kunst. Museet forvalter en unik kunstsamling som rommer 400 av hans arbeider og inneholder tresnitt, malerier, akvareller og tegninger.

Om Saviomusea / Saviomuseet

Saviomusea/Saviomuseet er et nasjonalt museum over den samiske kunstneren John Anderas Savios (1902-1938) liv og kunst. Savio kom fra den lille bygda Bugøyfjord i Sør-Varanger kommune. Museet er bygd opp rundt Sør-Varanger kommunes samling av Savios kunst og ble opprettet av kommunen i 1994. Saviomusea/Saviomuseet er i dag en del av stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida.

Saviomuseet driver med innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av John Andreas Savios kunst og livshistorie. Museet legger også vekt på annen samisk kunst og visuelle uttrykk, samt referanseverk av urfolkskunst og kunsthåndverk. Museet samarbeider med andre museer og institusjoner i inn- og utland.

Saviomuseet viser en fast utstilling med et representativt utvalg av grafikk, akvareller, maleri og tegninger. Museet befinner seg på Grenselandmuseet i Kirkenes og deler lokale med Varanger Museum avd. Sør-Varanger.

Visit us

  • Address Førstevannslia, 9900 KIRKENES, Norge

Share to