er en stiftelse som består av tre kulturhistoriske museer og et kunstmuseum beliggende øst i Finnmark: Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum, Deanu Musea/Tana Museum, Nuõrttsaaʹmi muʹzei/Østsamisk museum og Saviomusea/Saviomuseet.

Om Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM/TVM) består av tre kulturhistoriske museer og et kunstmuseum beliggende øst i Finnmark: Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum i Nesseby, Deanu Musea/Tana Museum i Polmak, Nuõrttsaaʹmi muʹzei/Østsamisk Museum i Neiden og Saviomusea/Saviomuseet i Kirkenes.

DVM/TVM er organisert som en stiftelse og ble etablert i 2010. Stifterne er Sametinget, Sør-Varanger kommune, Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Deanu gielda/Tana kommune. DVM/TVM er en driftsorganisasjon for museene og har ansvaret for den daglige driften. Alle bygninger og tilhørende samlinger eies av de respektive stifterkommunene.

DVM/TVM har i 2013 totalt 9 stillinger fordelt mellom museene og 2 stillinger i siida-administrasjonen. Administrasjonsstedet for DVM/TVM er ved Várjjat Sámi Miusea/Varanger Samiske Museum i Varangerbotn. Museumssiidaen ledes av en direktør og hvert museum har egen museumsleder.

Our departments

Visit us

Share to