Haustarbeid på museumsgarden

Elevane tek opp potet i åkeren
Elevane tek opp potet i åkeren Photographer: Foto: H.B.W. Andersen

Bli med på ein aktiv dag med haustarbeid på garden!

Hausten er ei travel tid på garden. Slik var det også før i tida! Då skulle alt i hus, som skulle berga familien gjennom den lange vinteren. Bli med på noko av dette arbeidet gjennom ein aktiv (og smaksrik) dag på den gamle museumsgarden.

Maximum attendees

Ca. 40

Duration

3-4 timar

Time period

10., 11. og 12. september

Cost

Free

Other info

Dette er ein dag der ein er mykje ute, så det er viktig å kle seg etter vêret.

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
  • 1. - 2. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04)
  • 3. - 4. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04), Mat og helse (MHE01-02) and Naturfag (NAT01-04)
  • 5. - 7. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04)

Samfunnsfag (SAF01-04)

grades 1 - 2

  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

grades 5 - 7

  • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

grades 3 - 4

  • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Mat og helse (MHE01-02)

grades 3 - 4

  • lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre
  • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Naturfag (NAT01-04)

grades 3 - 4

  • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Show competency goals

Pedagogisk gjennomføring

Elevane er med museumsbonde Kjell og tek opp poteter. Etterpå ser de på dyra på museumsgarden.

Med museumspedagog Mari Sofie vaskar alle hendene før de blir med og pressar eple i Leirmostova. Me set oss så rundt bordet og snakkar saman om alt arbeidet som måtte gjerast på den gamle garden for å vera klar for ein lang vinter, medan me smakar på den ferske eplesafta.

Elevane deler opp epler Foto: Mari Sofie Sandvik
Foto: Lars Asle Vold
Foto: Mari Sofie Sandvik
Grisen i grisebingen Foto: Mari Sofie Sandvik
Eplepressing Foto: Mari Sofie Sandvik

Order form

More school experiences

School
Card Image

Haustarbeid på museumsgarden

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Samfunnsfag Mat og helse Naturfag grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7
School
Card Image

Sau i Dalane

Dalane Folkemuseum

Kunst og håndverk Samfunnsfag grades 5 - 7
School
Card Image

Feyer & Fayancemysteriet

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag Kunst og håndverk grades 3 - 4

Share to