Sau i Dalane

article image

I samarbeid med den kulturelle skolesekken tar vi imot elever til opplegg om sauens betydning i Dalane, som også kan tilpasses andre grupper.

Maximum attendees

15

Duration

45 minutter x 3

Cost

Free

Other info

Komplett opplegg tilbys kun til DKS, men vi har mulighet for å tilby et forenklet opplegg til andre grupper og alderstrinn.

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
  • 5. - 7. trinn: Kunst og håndverk (KHV01-02) and Samfunnsfag (SAF01-04)

Kunst og håndverk (KHV01-02)

grades 5 - 7

  • beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv
  • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier

Samfunnsfag (SAF01-04)

grades 5 - 7

  • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

Show competency goals

Opplegget er tredelt med både praksis og teori.

  • FORMIDLING OM ULL - Vi forteller om ullbearbeiding – helt fra klipping, til spunnet tråd og vevd tekstil – ved å vise redskaper brukt gjennom hele prosessen. Vi avslutter med quiz om plantefarging av garn.

  • KARDING OG SPINNING PÅ HÅNDTEIN - Elevene får karde ull og prøve å spinne tråd på håndtein.

  • VEVEAKTIVITET MED ULL - Elevene vever en liten sau der de kan bruke noe av ullen de har kardet og spunnet, kombinert med garn i ulike farger.

Order form

More school experiences

School
Card Image

Haustarbeid på museumsgarden

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Samfunnsfag Mat og helse Naturfag grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7
School
Card Image

Sau i Dalane

Dalane Folkemuseum

Kunst og håndverk Samfunnsfag grades 5 - 7
School
Card Image

Feyer & Fayancemysteriet

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag Kunst og håndverk grades 3 - 4

Share to