Norske sjøfolk under den andre verdenskrig

article image
Photographer: Bergen Sjøfartmuseum

Lær om det som var Norges viktigste bidrag til alliert krigføring og seier under 2. verdenskrig, og som fra britisk hold ble vurdert som "tilsvarende én million soldater".

Maximum attendees

Etter avtale

Duration

1,5 - 2 timer

Time period

Hele skoleåret

Cost

Free

Ved inngangen til begge verdenskrigene hadde Norge en av verdens største handelsflåter. Både som nøytral og som alliert fikk den norske flåten stor oppmerksomhet fra de krigførende parter, og under begge kriger var tapene av mannskap og materiell store. Med særlig vekt på den 2. verdenskrig, men også med blikk på den 1., forteller vi hvilken jobb norske krigsseilere gjorde, under hvilke forhold, og hvilken betydning dette hadde. Vi ser også kort på forhold i Bergen; eksplosjonsulykken og Bergen som ubåthavn.

Pedagogisk gjennomføring

Undervisning i kinosalen (rundt 40 minutter).

Omvisning og samtale (20-30 minutter)

Omvisningen foregår i museets krigsutstilling. Utdyping av tematikken, basert på modeller, originalgjenstander, avisoppslag, osv.

Film om ønskelig (20 minutter)

Krigs og fredsdager i Bergen (Svekon Film)

Kompetansemål

Emnet passer inn i samfunnsfaget (historie) på ungdomstrinnet og historiefaget på Vg2 og 3.

More school experiences

School
Card Image

En glad laks?

Norges Fiskerimuseum

Naturfag Samfunnsfag Mat og helse grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

Sjømatreise gjennom 1800-tallet

Norges Fiskerimuseum

Historie VG1 VG2 VG3
School
Card Image

Motstandsgruppa Bjørn West

Bjørn West Museet

grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7 + 4 more grades

Share to