Den norske utvandringen til Amerika

article image

Den norske utvandringen til Amerika var del av en massiv utvandringsbølge som traff Europa med stor kraft på 18- og 1900-tallet.

Maximum attendees

30

Duration

1,5 - 2 timer

Time period

Hele skoleåret

Cost

Free

«Bli i landet og nær dig redelig» formante biskop Jacob Naumann almuen, men for døve ører. Mer enn 700.000 nordmenn trosset hans råd og utvandret til USA. Med utgangspunkt i dagens migranter og migrasjonsruter over hav, ser vi tilbake på den gang europeere – og nordmenn – var migranter, med vekt på hundreårsperioden 1830-1930. Vi ser på hvem som dro, hvorfor de dro, selve overfarten og møtet med det nye hjemlandet.

Pedagogisk gjennomføring

  1. Undervisning i kinosalen (30-40 minutter).

  2. Matpakkespising om ønskelig

  3. Omvisning (rundt 30 minutter).

Generell sjøfartshistorie i perioden, med fokus på utviklingen av Norge som sjøfartsnasjon. Vi ser spesielt på modeller av skip som har fraktet passasjerer til USA, samt gjenstander som forteller om forholdene om bord, levevis og betingelser både for sjøfolk og passasjerer.

  1. Film om ønskelig (20 minutter)

Stavangerfjords siste reis

Kompetansemål

Vi ønsker at elevene skal få bedre forståelse for dagen migrasjon ved å kjenne til norsk migrasjonshistorie. Emnet favner bredt, men passer primært inn i samfunnsfaget (historie) på ungdomstrinnet og historiefaget på Vg2 og 3.

More school experiences

School
Card Image

En glad laks?

Norges Fiskerimuseum

Naturfag Samfunnsfag Mat og helse grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

Sjømatreise gjennom 1800-tallet

Norges Fiskerimuseum

Historie VG1 VG2 VG3
School
Card Image

Motstandsgruppa Bjørn West

Bjørn West Museet

grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7 + 4 more grades

Share to