Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Rockheim skal samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag.

Om Rockheim

Rockheim danner grunnlag for opplevelser og fortellinger som gir økt innsikt i musikk, mennesker, kultur og samfunnet rundt oss. Bak museumskulissene foregår det både arkivering, forskning og forvaltning av norsk musikkhistorisk materiale.

Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk og Ringve Musikkmuseum er et museum med en felles organisasjon fra 1. januar 2021.

Visit us

Share to