– Norsk industrihistorie i Orkland. Orkla Industrimuseum formidler arbeider og industrihistorie i Orkland kommune ved Thamshavnbanen og Gammelgruva som formidlingssteder. Museet som er en del av Museene i Sør-Trøndelag ligger på Løkken Verk.

Om Orkla Industrimuseum

Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner, og har et spesielt ansvar for forvaltning av Thamshavnbanen og kulturminner fra bergverksdriften på Løkken Verk som varte i 333 år fra 1654 til 1987.

Museet har en omfattende samling av foto, gjenstander, materiell og bygninger tilknyttet gruvedrift, jernbane, industri og samfunnsliv i Orkladalføret. De største attraksjonene er Gammelgruva på Løkken Verk og Thamshavnbanen som er verdens eldste vekselstrømsdrevne jernbane som fremdeles er i drift.

Museet er en avdeling i den konsoliderte enheten Museene i Sør-Trøndelag AS.

Visit us

  • Address Torfinn Bjørnaas' plass 2, 7332 Løkken, Norge
  • Phone 72 49 91 00
  • Homepage https://oi.no/

Share to