STIFTELSEN LENKEN - GESTAPOHUSET OG ESPELAND FANGELEIR er en freds- og menneskerettighetsorganisasjon som driver historiebasert formidling og undervisning med utgangspunkt i erfaringene fra 2. verdenskrig. Symbolverdien i våre lokasjoner brukes som plattform for å formidle verdien av historisk kunnskap som styrker demokrati og medborgerskap.

Historiebasert formidling

De to avdelingene Gestapomuseet og Espeland fangeleir deler en felles historisk bakgrunn som fengselsinstitusjoner oppstått under 2. verdenskrig, videreført som fengselsinstitusjoner under oppgjøret med landssvikere og krigsforbrytere etter krigen.

Hit kom fanger fra hele vestlandsregionen med en reise som ofte startet i Gestapohuset, før videre ferd inn i leirer som Espeland fangeleir.

Med dette som historiske bakteppet ivaretar Stiftelsen Lenken i dag de to anleggene. Historiebasert freds- og menneskerettighetsarbeid er en sentral ramme for besøk fra tusenvis av skoleelever, og andre som kommer til de to minnestedene hvert år.

Share to