Universitetets Myntkabinett ble etablert i 1817 og består i dag av mer enn 250.000 objekter fra alle verdensdeler og historiske epoker. Samlingen rommer blant annet flere store skattefunn fra vikingtid og middelalder, samt Fridtjof Nansens og Roald Amundsens samlinger av medaljer og ordener, og Frederik Schjöths samling av kinesiske mynter.

Utvalgte gjenstander fra samlingen

Om samlingen

Starten på Myntkabinettet var et innkjøp av 6000 antikke mynter fra De kongelige samlinger i København. Bestyrer C. A. Holmboe sørget mot slutten av 1800-tallet for å øke samlingen til hele 43.000 gjenstander. I dag består den av mer enn 250.000 objekter. Siden den gang har samlingen vokst gjennom funn, donasjoner og innkjøp.

Viktigst i samlingen er de 20.000 greske og romerske myntene, mer enn 5000 europeiske vikingtidsmynter, drøyt 20.000 norske vikingtids- og middelalder mynter fra skattefunn og funn under kirkegulv i Norge. Museet har i tillegg viktige samlinger av norsk- og europeisk mynt fra nyere tid, pengesedler og medaljer og ordner fra hele verden. I tillegg huser museet internasjonalt viktige samlingar av norsk- og europeisk mynt fra nyere tid, pengesedler og medaljer og ordener fra hele verden.

Kulturminneloven av 9. juni 1978 gir Staten eiendomsretten til myntfunn eldre enn 1650. Ved funn av slike mynter plikter man å rapportere funnet til Fylkeskommunen, politiet eller til et av de fem universitetsmuseene.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Myntkabinettet is a part of

Share to