About the collection

Kulturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo. Vi har to museumsbygninger – Historisk museum i Oslo sentrum og Vikingtidsmuseet som åpner i 2026. Museum for universitets- og vitenskapshistorie hører også til kulturhistorisk museum.

Details

  • Owner of collection Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • Number of objects 578808

389 new objects last 7 days

Share to