Industrimuseum er et industrihistorisk leksikon på Digitalt Museum, utviklet av museumsnettverkene for industrihistorie og arbeiderkultur.

Siste artikler på Industrimuseum:

Velkommen til det digitale industrimuseet!

Industrimuseum er et felles prosjekt i museumsnettverkene for industrihistorie og arbeiderkultur. Nettstedet er utviklet i samarbeid mellom museene i nettverkene, med støtte fra Kulturrådet. Det videreføres nå som en tematisk del av Digitalt Museum - som et industrihistorisk leksikon på nett.

Innholdet på denne siden videreutvikles av nettverksmuseene, ledet fra Norsk Teknisk Museum. Fokus ligger på artikler om enkelte industribedrifter, men også andre mer tematiske artikler, bildegallerier eller tematiske presentasjoner av innhold fra f.eks. museenes samlinger på Digitalt Museum vil være aktuelt innhold her. Innspill, synspunkter og tilbakemeldinger tas imot med takk!

Om museumsnettverkene

I Norge er det i dag en rekke museer som arbeider med å dokumentere vår nære fortid. Industrialiseringen av Norge startet på 1840-tallet. Bevaringen av industrielle kulturminner, gjenstander, fotografier og dokumenter fra norsk industrihistorie er en svært viktig del av dokumentasjonen av landets utvikling fra et førindustrielt samfunn preget av landbruk og fiske, til det moderne Norge vi kjenner i dag.

Museene i nettverket har hver på sin kant arbeidet med å dokumentere den industrihistoriske kulturarven, og ønsker gjennom nettverket å styrke samarbeidet museene i mellom, dele dokumentasjonen med flere og gjøre innsamlet materiale lettere tilgjengelig.

”Nasjonalt nettverk for teknologi- og industrihistorie” ble startet vinteren 2004 etter avtale mellom Norsk Teknisk Museum og ABM-u. Målet med nettverket er å styrke samarbeid og faglig utveksling mellom norske museer som arbeider med industrihistorie. Nasjonalt nettverk for arbeiderkultur ble opprettet samtidig, og ledet av Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan. Nettportalen industrimuseum.no er et samarbeidsprodukt mellom de to nettverkene og museene i dem, for formidling og utveksling av informasjon i nettverkene og til publikum.

Andre relevante artikler på Digitalt Museum:

Share to