Setesdalsbanen fra Kristiansand til Byglandsfjord ble åpnet i 1896. Da hadde midlertidig trafikk mellom Kristiansand til Hægeland pågått i ett år, begrenset til Kristiansand-Grovane den siste måneden før åpningen.

Setesdalsbanen var bygget med vanlig smalspor, men med krappere kurver enn NSBs øvrige smalsporbanene. Banens offisielle navn frem til 1. oktober 1921 var Setersdals­banen.

Strekningen Kristiansand–Grovane ble i 1938 lagt om til normalspor og innlemmet i Sørlandsbanen.

Setesdalsbanen fra Grovane til Byglandsfjord ble som den siste av NSBs baner med sporvidde 1067 mm, nedlagt fra 2. september 1962. Den nederste delen av banen ble tatt i bruk som museumsbane i 1964. Museumsbanen går fra 2004 frem til Røyknes.

984 objects

Share to