Privatbane fra Holmestrand til Vittingfoss, åpnet i 1902.

Holmestrand-Vittingfossbanen (H.V.B.) hadde egen stasjon i Holmestrand, ikke langt fra NSBs stasjon. Etter 1,6 kilometer var det på grunn av stigningen anlagt et reverseringsspor hvor toget skiftet kjøreretning. Ikke lenge etter lå banens eneste tunnel, Innlofjellet tunnel. Fra Hillestad, 12 kilometer fra Holmestrand, benyttet banen i seks kilometer sporet til Tønsberg-Eidsfossbanen frem til Hof. Derfra var det vel 10 kilometer frem til endestasjonen Vittingfoss.

Persontrafikken på Vittingfossbanen ble nedlagt i 1931. Godstrafikken ble fra 1935 innstilt i lengre perioder hvor det var driftsstans ved Vittingfos Brug.

Banen ble i 1934 sammenslått med Tønsberg-Eidsfossbanen til A/S Vestfold Privatbaner. Begge baner ble nedlagt i 1938.

55 objects

Share to