Privatbane fra Holmestrand til Vittingfoss, åpnet i 1902.

Holmestrand-Vittingfossbanen (H.V.B.) hadde egen stasjon i Holmestrand, ikke langt fra NSBs stasjon. Etter 1,6 kilometer var det på grunn av stigningen anlagt et reverseringsspor hvor toget skiftet kjøreretning. Ikke lenge etter lå banens eneste tunnel, Innlofjellet tunnel. Fra Hillestad, 12 kilometer fra Holmestrand, benyttet banen i seks kilometer sporet til Tønsberg-Eidsfossbanen frem til Hof. Derfra var det vel 10 kilometer frem til endestasjonen Vittingfoss.

Persontrafikken på Vittingfossbanen ble nedlagt i 1931. Godstrafikken ble fra 1935 innstilt i lengre perioder hvor det var driftsstans ved Vittingfos Brug.

Banen ble i 1934 sammenslått med Tønsberg-Eidsfossbanen til A/S Vestfold Privatbaner. Begge baner ble nedlagt i 1938.

52 objects

Holmestrand-Vittingfossbanens damplokomotiv nr. 1 HOLMESTRAND med godstog ved Innlofjellet tunnel

Haslestad tidligere stasjon på Holmestrand-Vittingfossbanen

Holmestrand-Vittingfossbanens stasjon i Holmestrand

Holmestrand med Holmestrand-Vittingfossbanen (til venstre) og Vestfoldbanen

Vognkasse fra tidligere personvogn på Holmestrand-Vittingfossbanen eller Tønsberg-Eidsfossbanen som hytte nær Holmestrand

Utsikt over Holmestrand sentrum. Damplokomotiv type XXIIIa med persontog retning Drammen skimtes til høyre. Personvognene er gjennomgangsvogner som før 1909 gikk Skien-Kristiania- Randsfjord den ene dagen og tilbake neste. Holmestrand-Vittingfossbanenes sporområde skimtes i bakgrunnen, litt over midten av bildet.

Opplasting av plank på Haslestad stasjon

Holmestrand (HVB) stasjon med banens personale og ledelse på plattformen

Leveransefoto av Holmestrand-Vittingfossbanens damplokomotiv nr. 1 "Holmestrand" ved levering fra Sächsische Maschinenfabrik i Chemnitz

Foto av Holmestrand-Vittingfossbanens damplokomotiv nr. 1 "Holmestrand" fra banens aksjebrev

Holmestrand-Vittingfossbanen ved Mossåsen

Kleppan stasjonsbygning

Kleppan stasjonsbygning

Riving av skinnegangen ved Hof etter banens nedleggelse

To jernbanemenn fremfor en godsvogn, trolig på Vittingfoss- eller Eidsfossbanen

Lokomotiv nr. 2 etter avsporing i Leikåsskjæringen mellom Mossåsen og Kleppan stasjon

Lokomotiv nr. 2 etter avsporing i Leikåsskjæringen mellom Mossåsen og Kleppan stasjon

Lokomotiv nr. 2 etter avsporing i Leikåsskjæringen mellom Mossåsen og Kleppan stasjon

Guldhaug stasjonsbygning

Hvittingfoss stasjonsbygning

Share to