Det trykte bilde (utstilling på Norsk grafisk museum, åpner våren 2021)

Dette er en smakebit på den delen av utstillingen som handler om det trykte bilde. Med trykkekunsten ble det utviklet nye teknikker for å trykke og masseprodusere bilder både alene og sammen med tekst.

Ulike trykketeknikker

Det er utviklet mange ulike trykketeknikker, og ulike måter å reprodusere bilder på. Potettrykk har sikkert de fleste prøvd, og det er kanskje den aller enkleste måten å trykke et bilde på: som et stempel. I tillegg finnes flere titalls trykkemetoder.

Trykk og reproduksjon

Noen av disse metodene viste seg veldig godt egnet til å reprodusere bilder, det vil si å gjengi bilder i et stort antall. Vi forteller om hvordan bilder kunne reproduseres før trykkekunsten, og hvordan trykking gjorde det mulig å masseprodusere bilder i enda større grad.

Eksempler på trykk og reproduksjon

Klisjéanstalten

Fotografiet ble oppfunnet i 1839, men ikke før i 1881 kunne man gjengi et foto på trykk i for eksempel en avis. Da måtte man først lage en såkalt klisjé av fotoet. I utstillingen forteller vi om denne tid- og arbeidskrevende prosessen som involverte flere yrker og syreetsing av metallplater.

Avisfotografiet

I dag er fotografiet en viktig del av både trykte aviser og nettaviser, men det var ingen selvfølge i aviser på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Både økonomi og holdning til fotoene spilte en rolle her.

Avistegnere

I noen tilfeller var avistegningen viktigere, og fylte i en periode rollen som pressefotografen fikk senere. Avistegnerne kommenterte sin samtid, ofte med krass og satirisk brodd – en ytringsfrihet som er under press i dag.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to