Norsk grafisk museum har samlinger av maskiner og verktøy fra boktrykk, litografi, offset og bokbinding, et godt utvalg blyskrift og klisjeer, litosteiner, samt originaltrykk i ulike trykkmetoder - og planlegger nytt museumsbygg sammen med Norsk hermetikkmuseum.

About Norsk grafisk museum

Norsk grafisk museum ligger i Stavanger. Samlingene består blant annet av maskiner og trykkpresser fra boktrykk, litografi, offset og bokbinding, et godt utvalg blyskrift og klisjeer, originale litosteiner, samt originaltrykk som eksempler på ulike trykkmetoder.

Frem til august 2014 holdt museet til i Sandvigå 11, som ble bygget av firmaet Chr. Bjelland som hermetikklager. Bygningen skal nå bygges om til hotell, og museet er stengt for publikum frem til vi får nye, permanente utstillingslokaler.

Museet har vist utstillinger om trykkekunstens og grafisk produksjons betydning og rolle i samfunnet fra Gutenberg til vår tid, og demonstrert setting av tekst i blyskrift, samt trykking på håndpresser eller hurtigpresser på aktivitetsdager i utstillingene.

Norsk grafisk museum er en del av Museum Stavanger (MUST) som ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. Vår visjon ”levende og ledende” slår fast at vi skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Norsk grafisk museum is a part of

Share to