main article image

Skulpturvandring i Skien - lang runde

Skien kommune har en rekke kunstverk plassert i offentlige rom – i parker og andre sentrale steder. Dette er kunstverk som er gitt som gaver til kommunen eller kjøpt inn for å markere ulike jubileer eller hedre viktige personer for Skien. Her har vi samlet informasjon om et lite utvalg av kunstverk man kan se når man tar en gåtur i Skien sentrum og omegn. Perfekt hvis du er ute og jogger og trenger en tøyestopp underveis.

Utvalgte kunstverk

  1. Trygve Barstad: "Gjennom foss" (Fløtermonumentet) [Smieøya]

  2. Dyre Vaa: "Mor Norge" [Hesthaugen ved Gjerpen kirke]

  3. Wilhelm Rasmussen: "Hjalmar Johansen 1867-1913" [Lundedalen ved Betanien hospital]

  4. Marit Benthe Norheim: "Rottejomfruen" [Bakkestranda]

Trygve Barstad: Gjennom foss

På Smieøya, rett etter den første slusa i Telemarkskanalen og ved siden av den gamle papirmaskinen, PM5 til Union i Skien, står Trygve Barstads Fløtermonument. Monumentet står ved innkjøringen til Skien og markerer byen som kulturbærer når det gjelder fløting av tømmer og forvaltning av skog gjennom papirindustrien på Klosterøya.

Monumentet bærer navnet "Gjennom foss" og portretterer to fløtere i arbeid med tømmerstokker i strykene fra fossen. Skulpturen har en dynamisk form, som gjennom dramatiske virkemidler formidler fløteryrkets farlige og strevsomme natur. De to fløterne balanserer på tømmerstokker mens de farer nedover strykene i halsbrekkende fart, samtidig som de løser tømmerflokene som oppstår underveis.

Skulpturen er utformet i ulike metallmaterialer – i hovedsak stål og bronse. Bronse er brukt til å utforme tømmerstokkene, mens stål er benyttet på menneskefigurene og de bærende vertikale søylene. De loddrette søylene kan sies å symbolisere fossefallene, samtidig som de gir skulpturen balanse mellom horisontale og vertikale elementer.

Koblingen til vann understrekes ved at monumentet fungerer som fontene i sommerhalvåret. Når vannet er slått på, blir fløterne badet i spruten fra fossefallet. Dette gjenspeiler de vanskelige forholdene fløterne arbeider under og bidrar til å understreke det dramatiske innholdet.

Dyre Vaa: Mor Norge

Avbildning av Mor Norge opptok Dyre Vaa gjennom flere år og særlig i forbindelse med minnesmerker over falne fra andre verdenskrig. Skulpturen ved Gjerpen kirke i Skien er tilsvarende en skulptur Vaa utformet i marmor i Nordfjordeid 1947-49.

Skulpturen er utformet som en gruppe med en kvinneskikkelse, Mor Norge, med et barn på fanget. Kvinnen, sittende ikledd nasjonaldrakt, slutter armene rundt et menneskebarn som ligger på hennes fang. Barnet ligger med blikket festet på Mor Norge og holder seg fast i hennes ene hånd.

Symbolikken i Mor Norge-skulpturene er tydelig – særlig sett i sammenheng med minnesmerker over falne fra andre verdenskrig. Mor Norge holder en beskyttende hånd rundt barnet, som et bilde på nasjonens behov for trygget og stabilitet etter krigens herjinger.

Med Mor Norge-avbildningene går Vaa tilbake til idealene han forfektet på 1920-tallet hvor skulpturens form var avgjørende. Skulpturen har en rolig, avsluttet form skulptert nærmest som en pyramide. Vaa hadde tidligere uttalt at skulptørene måtte forlate kravene til litterært innhold og heller se til egypternes, grekernes og gotikkens idealer knyttet til form.

Wilhelm Rasmussen: Hjalmar Johansen 1867-1913

Skulpturen forestiller Hjalmar Johansen med et koppel hunder. Skulpturen er utformet i bronse og figurene er løftet opp av et podium i granitt. Skulpturen er plassert slik at Hjalmar Johansen skuer utover Lundedalen i Skien – et grøntområde som om vinteren benyttes til skilek og aking. Rasmussen har utformet skulpturen av Johansen i mer enn menneskelig størrelse med fokus på maskulinitet og det heroiske. Skulpturen har en voldsom kraft og et driv som bidrar til å fremheve det maskuline. Johansen fremstilles som en nasjonal helt, nærmest et overmenneske, der han ruver over landskapet.

Marit Benthe Norheim: Rottejomfruen

På Bakkestranda, rett utenfor sentrum i Skien, finner du skulpturen Rottejomfruen.

Den 7 meter høye skulpturen Rottejomfruen har sitt utgangspunkt i Henrik Ibsens skuespill "Lille Eyolf". Den er plassert på Bakkestranda i Skien, i et av de mest populære friluftsområdene i Skien.

Rottejomfruen er en dame som besøker hjemmene og spør om det er noe som nager og gnager hos dem. Det er rottene hun sikter til, men mellom linjene skjønner vi at Ibsen spør om det er noe som nager og gnager mellom menneskene.

Skulpturen er laget av kunstneren Marit Benthe Norheim og 2349 elever fra Skiens skoler har smykket skulpturen med hvert sitt porselensøye som er støpt inn i den 7 meter høye skulpturen.

I tillegg til å være et kunstverk er skulpturen et lekeapparat, og innvendig har den en sklie som er svært populær blant de minste barna.

Share to