Skien kommunes kunstsamling består i alt av 2500 verk. Deler av samlingen ble gitt til kommunen av Skiens kunstforening i 1965. Den øvrige samlingen er innkjøp via kommunens innkjøpsordning for kunst og kommunens ordning for kunst i kommunale bygg.

Siste publiseringer

Om Skien kommunes kunstsamling

Skien kommune har registrert og digitalisert kommunens kunstsamling. Dette sikrer at kunstsamlingen er søkbar og at informasjon om den er lett tilgjengelig for kommunens innbyggere. Alle kommunens 2500 kunstverk er registrert og et utvalg av disse er nå tilgjengelig på Digitalt Museum.

Deler av samlingen ble gitt til kommunen av Skiens kunstforening i 1965. Dette er kunstverk som Skiens kunstforening har innkjøpt og mottatt i gave gjennom sin mer enn hundreårige historie. Her finner man verk av mange av Norges fremst kunstnere fra siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet; så som August Cappelen, Erik Werenskiold, Th. Kittelsen og Kai Fjell. Denne delen av samlingen var tidligere kjent som Skien billedgalleri.

En annen sentral del av kunsamlingen er gaver gitt fra datidens mest sentrale billedkunstnere til Henrik Ibsen i anledning av hans 70- og 75-årsdag i henholdsvis 1898 og 1903. Samlingen ble kjøpt inn av Skien kommune i 1968 fra Henrik Ibsens barnebarn Tancred Ibsen. I samlingen er det i alt 52 arbeider fra blant annet Kitty Kielland, Harriet Backer, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen og Christian Skredsvig.

I perioden 1968 til 2007 har Norsk Kulturråds innkjøpsordning for samtidskunst kjøpt inn kunst av sentrale, norske samtidskunstnere og gitt disse til norske kunstmuseer og kunstsamlinger. Gjennom denne ordningen har Skien kommunes kunstsamling mottatt kunstverk fra sentrale samtidskunstnere som Vanessa Baird, Eline Mugaas og Gunnar Torvund.

Den øvrige samlingen er innkjøp via kommunens innkjøpsordning for kunst og kommunens ordning for kunst i kommunale bygg. Siden 2000 har Skien kommune hatt en ordning hvor det avsettes midler til kunstprosjekter ved nybygg i regi av kommunen. Gjennom denne ordning har Skien kommunes kunstsamling blitt tilført kunstverk av blant annet Jan Christensen og Marius Dahl, Josefine Lyche, Irene Nordli og Mikkel McAlinden.

Den største delen kunstsamlingen er utplassert i kommunale bygninger og ved institusjoner i kommunen. Enkelte verk er også plassert i magasin. Skien kommune har inngått lisensavtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) om rettigheter til digital fremvisning av kunstsamlingen.

Share to