main article image
Foto: Christian Berg

Beviset for en istid «meget ældre end istiden»

I samlingen til Norsk Bergverksmuseum dukket det opp en liten stein som i utgangspunktet ikke så særlig interessant ut. Men teksten på etiketten som lå sammen med steinen tiltrakk seg oppmerksomhet: «Sten med skuringsmærker. Af morænekonglomeratet mellem Hammernes elv og Mortensnes. Nordsiden af Varangerfj. Reusch. 1890.»

Sten med skuringsmærker. Af morænekonglomeratet mellem Hammernes elv og Mortensnes. Nordsiden af Varangerfj. Reusch. 1890.

I Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1891 kan man finne en artikkel skrevet av Hans Reusch (1852-1922): «Skuringsmærker og morænegrus eftervist i Finmarken fra en periode meget ældre end "istiden"».

På side 81 i årboken fra 1891 er det et bilde av sju steiner. Bildeteksten forteller at det dreier seg om «Skurestene fra morænekonglomerat i øst for Bergeby paa nordsiden av Varangerfjorden».

Den midterste steinen til høyre på bildet er utvilsomt den samme som vi har i samlingen på Bergverksmuseet.

Skurestene fra morænekonglomerat i øst for Bergeby paa nordsiden av Varangerfjorden Fra Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1891

Allerede i 1844 ble bergarten konglomerat beskrevet fra Varangerfjorden av Baltazar Mathias Keilhau (1797–1858) i hans storverk om norsk geologi – Gaea Norvegica. Et konglomerat er en avsetningsbergart som er dannet ved forsteining av en blanding av leire, sand, grus og større steiner. Slike løsmasser avsettes blant annet i elvedelta.

Observasjonene som Reusch gjorde nesten 50 år senere overbeviste ham om at dette ikke var et vanlig konglomerat, men en forsteinet morene – det vil si en forsteinet isbreavsetning. Det viktigste beviset var skuringsmerkene, eller skuringsstripene, som man kan finne i avsetninger ved isbreer i dag. Reusch konkluderte med at berggrunnen i området måtte ha vært dekket av en isbre lenge før siste istid. I dag vet vi at de forsteinede morenene ved Varangerfjorden ble avsatt i sen-prekambrium, det vil si for mer enn 542 millioner år siden.

På etikett: Reusch's moræne, N. f. Bigganjargga, Varangerfjord. Johan Kiær 29/7-1909

Sommeren 1909 var paleontologen Johan Kiær på reise til Varangerfjorden. Nord for Bigganjargga tok han med seg et solid stykke av det han kalte "Reusch's moræne". Prøven som Kiær samlet inn tilhører idag Norsk Bergverksmuseums samling.

Etterhvert som årene har gått har mange geologer studert bergartene innerst i Varangerfjorden og diskutert om "Reusch's moræne" faktisk var en forsteinet morene. De som har lyst til å fordype seg kan følge lenkene under.

Lenke til artikkel i GEO365

Lenke til artikkel av Sten-Andreas Grundvåg

Lenke til Reuschs artikkel fra 1891

Lenke til artikkel av Knut Bjørlykke fra 1967

Lenke til mastergradsoppgave, Egil Edvardsen, 2019

Mer om Reusch: Store norske leksikon og GEO365

Mer om Keilhau: Store norske leksikon og GEO365

Mer om Kiær: Store norske leksikon

Order this image

Share to