Norsk Bergverksmuseum er nasjonalt museum for bergverksdrift hvor Kongsberg Sølvverk står sentralt. Videre forvalter og formidler museet Den Kongelige Mynts historie, Kongsberg skihistorie, Kongsberg Våpenfrabrikk samt byens industrihistorie gjennom samlinger og utstillinger.

Aktuelt

Nye objekter

Om Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum (BVM) er nasjonalt museum for bergverksdrift og har som formål å forvalte, bevare og restaurere det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk. Museet forvalter i tillegg til Sølvverkets samlinger og Norske mineraler og norsk bergindustri, Norges Banks Myntverkssamling (etter Den Kongelige Mynt), Kongsberg skihistoriske samling og Kongsberg våpen og industrisamling.

Museet er lokalisert i Kongsberg sentrum og tilbyr i sesongen guidet tur i Kongens gruve i Saggrenda og omvisning i Kongsberg kirke, Norges største barokkirke.

Share to