Norsk Bergverksmuseum er nasjonalt museum for bergverksdrift og forvalter en myntverkssamling, en skihistorisk samling og en våpen- og industrihistorisk samling knyttet til Kongsberg-historien.

Share to