Norsk Bergverksmuseum er nasjonalt museum for bergverksdrift og forvalter en myntverkssamling, en skihistorisk samling og en våpen- og industrihistorisk samling knyttet til Kongsberg-historien.

Aktuelt

Nye objekter

Om Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum (BVM) er nasjonalt museum for bergverksdrift og har som formål å forvalte, bevare og restaurere det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk. Museet forvalter i tillegg til Sølvverkets samlinger og Norske mineraler og norsk bergindustri, Norges Banks Myntverkssamling (etter Den Kongelige Mynt), Kongsberg skihistoriske samling og Kongsberg våpen og industrisamling.

Museet er lokalisert i Kongsberg sentrum og tilbyr i sesongen guidet tur i Kongens gruve i Saggrenda og omvisning i Kongsberg kirke, Norges største barokkirke.

Share to