Sardinfabriken Avance, trolig malt rundt 1. verdenskrig.
Sardinfabriken Avance, trolig malt rundt 1. verdenskrig.

Sardinfabriken Avance A/S

Sardinfabriken Avance A/S ble etablert i 1912 av Tønnes Johnsen Engø og Daniel Jørstad. Fabrikken holdt til i Avaldsnesgaten 68, på hjørnet mot Haugesundsgaten, og hadde Stavanger Blikktrykkeri & Maskinverksted og Stavanger Canning som nærmeste naboer. Nabolaget var preget av hermetikkindustri og hermetikkindustriens støttenæringer.

Etikett med varemerket Avance MUST / Norsk hermetikkmuseum

De to grunnleggerne av Sardinfabriken Avance hadde lang erfaring med fiske og fiskehandel, men fabrikkdrift var nytt for dem. Avance var en fabrikk av gjennomsnittlig størrelse, den hadde rundt 40 ansatte som kunne produsere 250 skjepper råstoff hver dag, eller 25 000 esker sardiner. Mye av dette ble solgt med fabrikken sitt egne varemerke Avance, som ble registrert i 1913.

I september 1914 døde Tønnes Johnsen Engø bare 53 år gammel. Dette førte til endringer i fabrikken. Hans aksjer ble overtatt av sønnen Knut Engø. Samtidig solgte Daniel Jørstad seg ut og overtok en annen hermetikkfabrikk på Buøy.

Avance sitt brevhode fra 1917

Ny ledelse

I januar 1916 overtok Knut Engø og Hans Peder Forgaard som disponenter av fabrikken og Torvald Ims fra Høle kom inn i styret. Samtidig ble aksjekapitalen skrevet opp fra 25 000 kroner til 140 000 kroner.

De nye eierne av Sardinfabriken Avance hadde en variert bakgrunn, Knut Engø var agent, Torvald Ims var gårdbruker og fisker, Hans Peder Forgaard var en tidligere skipskaptein. Det kan virke som om de nye eierne ville gjøre et godt inntrykk på arbeiderne ved fabrikken, for den 8.mai 1916 rykket de ansatte inn en annonse i avisen "1.mai" og takket for at de hadde fått fullt betalt 1. mai.

Første verdenskrig førte til godt salg og gode tider for hermetikkfabrikkene. I 1918 kunne Avance igjen øke aksjekapitalen, denne gang fra 140 000 til 490 000. I 1920 flyttet Knut Engø fra Stavanger og hans søster Gurine Engø kom inn i styret i Avance. For mange hermetikkfabrikker ble årene etter første verdenskrig vanskelige, også for Avance. I 1921 ble aksjekapitalen nedskrevet fra 490 000 til 280 000. Senere overtok Hans Peder Forgaard fabrikken alene og ble enestyre.

Prøvetegning for etikett for Leda Lapskaus MUST/Norsk grafisk museum

H.P. Forgaard ekspanderer

1920-tallet ble et travet tiår for Hans Peder Forgaard. Han opprettet blant annet eksportselskapene Dybwad Canneries, A/S Associated Packers, Leda Canning, han opprettet fabrikken Ims Preserving sammen med Torvald Ims, og hadde en fabrikk på Tau i en kort periode. I tillegg til sine egne firma var han styremedlem i Vestlandske blikktrykkeri & Maskinverksted, Stavanger hermetikfabrikanters forening, han var styremedlem i brislingsentralen og var med i styret i Stavanger Sømandsforening.

I 1938 samlet Forgaard sine virksomheter under navnet H.P. Forgaard Packing Co. A/S. Firmaets produkter ble produsert på fabrikken i Normannsagaten, på Avance, eller Mercur Canning, som ble kjøpt i 1932, og solgt gjennom eksportselskapene Forgaard satt i styret i. Firmaet hadde også store leveranser til Angus Watson og varemerket Skippers.

Eksportkasse fra Avance MUST/Norsk hermetikkmuseum

Avance ekspenderer

Utover i 1940- og 50- årene ble Sardinfabriken Avance bygget ut i flere omganger. Det kan virke som det blant annet ble opprettet en egen kassefabrikk i hermetikkfabrikken. Totalt i H.P. Forgaard- konsernet var det i 1950 215 ansatte som kunne produsere en million sardinesker i sardinsesongen. I 1960 var H.P. Forgaard den 15. største sardinprodusenten i Norge.

Boks med Leda gaffelbiter produsert på Sardinfabriken Avance MUST/Norsk hermetikkmuseum

Sardinfabriken Avance selges

1960- tallet ble preget av rasjonalisering og endring i den norske hermetikkindustrien. Som en følge av dette, samlet H.P. Forgaard produksjonen av sardiner og kippers til fabrikken i Normannsgate 24. På grunn av dette, ble fabrikken til overs og solgt til Stavanger Blikktrykkeri & Maskinverksted, som hadde fabrikk på nabotomten. Blikktrykkeriet hadde ikke konkrete planer for den gamle hermetikkfabrikken, men kjøpte den i tilfelle de skulle få fremtidig behov for å utvide virksomheten.

Vi Kan gaffelbiter fra G. Kommedal Packing Co. A/S MUST/Norsk hermetikkmuseum

G. Kommedal Packing Co. A/S

I 1967 solgte Stavanger Blikktrykkeri & maskinverksted fabrikkbygningen til G. Kommedal Packing Co. A/S. Kommedal produserte gaffelbiter, og holdt til i lokalene til en av Stavangers første hermetikkfabrikker i Badehusgaten. Kommedal moderinserte produksjonslinjen med hjelp av Hermetikklaboratoriet. I 1975 ble bygget nok en gang solgt, denne gang til Royal Canning Co. Dette var ett datterselskap av Kommedal, som nylig hadde solgt sin gamle fabrikkbygning i Dusavik til oljebasen. G. Kommedal Packing Co. A/S produserte gaffelbiter i gamle sardinfabriken Avance frem til årsskiftet 1979-80. Da ble produksjonen lagt ned og oppskriftene og maskineriet ble solgt til Norbest Canning i Bergen.

I 1982 hadde oljeserviceselskapet Mento flytet inn i den gamle fabrikken. På 1990- tallet ble bygget igjen kjøpt av Stavanger Blikktrykkeri & Maskinverksted, denne gang rev de den gamle hermetikkfabrikken for å bygge ut sine produksjonslokaler.

Order this image

Share to