main article image

Anno bevaringssenter – offisiell åpning 28.4.2022

Hennes Majestet Dronningen åpner Anno bevaringssenter i Elverum torsdag 28. april 2022. I anledning åpningen har Anno stilt ut én gjenstand fra hver kommune i Hedmark i det nye senteret, samt noen gjenstander med nasjonal betydning.

Trykk inn i mappa for å se alle gjenstandene som står utstilt.

Anno Bevaringssenter er et unikt, moderne og fremtidsrettet senter for å ivareta vår felles kulturarv som forvaltes ved museene i Hedmark. Senteret kan gi ly til 100 000 gjenstander på en mer forsvarlig måte enn tidligere. Magasineringen har en høyere standard enn bransjen for øvrig. En stor del av arbeidet er å dokumentere og digitalisere gjenstandene slik at de blir tilgjengelig og bevart for all fremtid.

Dronning Sonja står for den offisielle åpningen gjennom å ta del i en symbolsk magasinering av en nøye utvalgt gjenstand fra Annos samlinger: En brudekrone fra Kvikne i Tynset.

Museet presenterer én gjenstand fra hver kommune i Annos virkeområde, for å markere at senteret er like viktig for Hedmark, som Nasjonalmuseet er for Norge.

– Kommunene er viktige samarbeidspartnere for alle våre museer, og har i tillegg bidratt til finansieringen av bygget – faktisk er de alle medeiere i senteret. Derfor er det en viktig gest fra vår side å vise frem en liten del av vår rike gjenstandssamling, og knytte den til hver enkelt kommune, sier adm.dir. Sven Inge Sunde.

Share to