Schiøtz, Gullbrand Øvergaard (1871 - 1941)

Norsk offiser i Fristaten Kongo 1894-1900, konsul for Kongostatene og direktør for gummiselskap i Fransk Kongo

4 objects

Halling, Konstans Bomhoff (1873 - 1938)

Norsk vernepliktig sekondløytnant som tok tjeneste i krondomenet i Fristaten Kongo (EIC) i to perioder fra 1898 til 1905.

Norske Kongoveteraners Forening (Forening)

Forening for sjømenn, offiserer, dommere, leger og misjonærer som hadde tjent i Kongo (1879-1960)

Nergaard, Christian Fredrik Frimann (1877 - 1926)

Norsk skipskaptein som tok tjeneste i Fristaten Kongo fra 1902 og senere Fransk Kongo

Lund, Einar (1870 - 1907)

Norsk vernepliktig premierløytnant som tok tjeneste i Fristaten Kongo i årene 1897-1904, fra året etter arbeidet han for et gummiselskap i Fransk Kongo

Share to