• Forening for sjømenn, offiserer, dommere, leger og misjonærer som hadde tjent i Kongo (1879-1960)
    (Alle rettigheter reservert)

Norske Kongoveteraners Forening (Forening)

Forening for sjømenn, offiserer, dommere, leger og misjonærer som hadde tjent i Kongo (1879-1960)

Share to