• Oppi, Eberhard B.
    (Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA))

Oppi, Eberhard B.

582 objects

Postkort, Alvdal stasjon, jernbanestasjon, stasjonsbygning, jernbanespor,

Postkort, Koppang stasjon, jernbanestasjon, stasjonsbygning, jernbanespor, Narvesen kiosk,

Postkort, Rena stasjon, jernbanestasjon, stasjonsbygning, jernbanespor, damplokomotiv, godshus,

Postkort, Rena stasjon, jernbanestasjon, stasjonsbygning, jernbanespor,

Postkort, Elverum stasjon, jernbanestasjon, stasjonsbygning, godshus med buss foran

Postkort, Elverum stasjon, jernbanestasjon, stasjonsbygning, jernbanespor,

Slottet og Abelhaugen i Oslo.

Damplokomotiv type 18 med godstog på Gjøvik stasjon

Utsikt fra Ekebergbanen mot Malmøya (nærmest) og Ormøya

Postkort, Vang, Vangseter Hotell og Pensjonat,

Postkort, Vang, Vangseter Hotell og Pensjonat,

Postkort, Hamar, Domkirkeodden, Storhamarjordet, Domkirkeruinen, Storhamar gård, gangstier,

Postkort, Hamar, Sagatun, Villaer, Boligbebyggelse, Sagatunvegen 32 og Heidmanns gate 71, Folkestads gate i forgrunn til venstre foran stakitt,

Postkort, Hamar Jernbanestasjon, perrong med Narvesenkiosk, togvogner, stakitt med port, reisende,

Postkort, Hamar, Strandgateparken, Oplandske Kreditbank,

Postkort, Hamar, Domkirkeruinen på Domkirkeodden, Storhamar,

Postkort, Hamar, Strandgateparken, fontene, Hotel Victoria, Victoriahaven,

Hønefoss gamle (nærmest) og nye (i bakgrunnen) stasjon

Parti ved Larvik stasjon og Larvik havn

Postkort, Hamar jernbanestasjon, Narvesen kiosk, jernbanerestaurant, reisende på perrongen,

Share to