• Tvinge av tre i god stand. To stykker flatved med to borra hol i kvar. Gjennom holene er det skruer som har grep og er ellers riet.
  Photo: Ådnatun
 • Tvinge av tre i god stand. To stykker flatved med to borra hol i kvar. Gjennom holene er det skruer som har grep og er ellers riet.
  Photo: Ådnatun
 • Tvinge av tre i god stand. To stykker flatved med to borra hol i kvar. Gjennom holene er det skruer som har grep og er ellers riet.
  Photo: Ådnatun
 • Tvinge av tre i god stand. To stykker flatved med to borra hol i kvar. Gjennom holene er det skruer som har grep og er ellers riet.
  Photo: Ådnatun

Tvinge

Tvinge av tre i god stand. To stykker flatved med to borra hol i kvar. Gjennom holene er det skruer som har grep og er ellers riet.

Share to