• Vassåk. Bærereiskap for skuldrene til å bære vann. Skåre ut av eit stykke tre. To hol i kvar ende med tau. I kvart tau er det festa ein trekrok som er handspikka. Krokene er for å henge bøtter i med vatn. Midt på åket er eit nakke- og skulder- parti som er hola ut. I god stand. Hol etter mit.
  Photo: Ådnatun
 • Vassåk. Bærereiskap for skuldrene til å bære vann. Skåre ut av eit stykke tre. To hol i kvar ende med tau. I kvart tau er det festa ein trekrok som er handspikka. Krokene er for å henge bøtter i med vatn. Midt på åket er eit nakke- og skulder- parti som er hola ut. I god stand. Hol etter mit.
  Photo: Ådnatun
 • Vassåk. Bærereiskap for skuldrene til å bære vann. Skåre ut av eit stykke tre. To hol i kvar ende med tau. I kvart tau er det festa ein trekrok som er handspikka. Krokene er for å henge bøtter i med vatn. Midt på åket er eit nakke- og skulder- parti som er hola ut. I god stand. Hol etter mit.
  Photo: Ådnatun
 • Vassåk. Bærereiskap for skuldrene til å bære vann. Skåre ut av eit stykke tre. To hol i kvar ende med tau. I kvart tau er det festa ein trekrok som er handspikka. Krokene er for å henge bøtter i med vatn. Midt på åket er eit nakke- og skulder- parti som er hola ut. I god stand. Hol etter mit.
  Photo: Ådnatun
 • Vassåk. Bærereiskap for skuldrene til å bære vann. Skåre ut av eit stykke tre. To hol i kvar ende med tau. I kvart tau er det festa ein trekrok som er handspikka. Krokene er for å henge bøtter i med vatn. Midt på åket er eit nakke- og skulder- parti som er hola ut. I god stand. Hol etter mit.
  Photo: Ådnatun
 • Vassåk. Bærereiskap for skuldrene til å bære vann. Skåre ut av eit stykke tre. To hol i kvar ende med tau. I kvart tau er det festa ein trekrok som er handspikka. Krokene er for å henge bøtter i med vatn. Midt på åket er eit nakke- og skulder- parti som er hola ut. I god stand. Hol etter mit.
  Photo: Ådnatun
 • Vassåk. Bærereiskap for skuldrene til å bære vann. Skåre ut av eit stykke tre. To hol i kvar ende med tau. I kvart tau er det festa ein trekrok som er handspikka. Krokene er for å henge bøtter i med vatn. Midt på åket er eit nakke- og skulder- parti som er hola ut. I god stand. Hol etter mit.
  Photo: Ådnatun

Åk

Share to