• Reiskap for å sanka oskjel til bruk som agnl. Reiskapen  bestaar av to sekstinda krumbøygde jarngreiper, festa til jarnarmar og ein akse, slik  at greipene kan opnast og lukkast og fungera som ei klype. I enden av kvar jarnarm er det hol for tau. Tau manglar no. Jarnklypa er festa til ei ca 11 meter lang trestang. Ho er festa med ikkje-originale skruer.

Når ein sanka skjel med klypa brukte ein sjökikkert. Stangen vart sett ned på botnen, der ein såg detvar skjel, frå båt. Ved å dra i taua lukka ein klypa. Eindrog ho s opp etter taua, slik at ho forblei lukka og heldt fast på skjela.

(Opplysningane om bruken henta frå katalognummer DHS 10729)
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
  • Reiskap for å sanka oskjel til bruk som agnl. Reiskapen  bestaar av to sekstinda krumbøygde jarngreiper, festa til jarnarmar og ein akse, slik  at greipene kan opnast og lukkast og fungera som ei klype. I enden av kvar jarnarm er det hol for tau. Tau manglar no. Jarnklypa er festa til ei ca 11 meter lang trestang. Ho er festa med ikkje-originale skruer.

Når ein sanka skjel med klypa brukte ein sjökikkert. Stangen vart sett ned på botnen, der ein såg detvar skjel, frå båt. Ved å dra i taua lukka ein klypa. Eindrog ho s opp etter taua, slik at ho forblei lukka og heldt fast på skjela.

(Opplysningane om bruken henta frå katalognummer DHS 10729)
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Skjelklype

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to