• Grovøksa kopp av tre, mest sannsynleg til å ha bryne i. Koppen er hola ut av eit stykke tre.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun
  • Grovøksa kopp av tre, mest sannsynleg til å ha bryne i. Koppen er hola ut av eit stykke tre.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun
  • Grovøksa kopp av tre, mest sannsynleg til å ha bryne i. Koppen er hola ut av eit stykke tre.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun

Brynekopp

Grovøksa kopp av tre, mest sannsynleg til å ha bryne i. Koppen er hola ut av eit stykke tre.

Share to