• Oval, raudbrun øskje av tre med lok. Dekormåling i gul, blå og svart. Sveipet trøsk. Botn er tappa til siane med trenaglar. Loket har to hakk som kan kilast inn i to vertikale pinner som er festa på innsiden av øskja og stikk opp 4,5 centimeter frå munningen. Målinga er noko nedsliten, men øskja er i god stand.
  Photo: Ådnatun
 • Oval, raudbrun øskje av tre med lok. Dekormåling i gul, blå og svart. Sveipet trøsk. Botn er tappa til siane med trenaglar. Loket har to hakk som kan kilast inn i to vertikale pinner som er festa på innsiden av øskja og stikk opp 4,5 centimeter frå munningen. Målinga er noko nedsliten, men øskja er i god stand.
  Photo: Ådnatun
 • Oval, raudbrun øskje av tre med lok. Dekormåling i gul, blå og svart. Sveipet trøsk. Botn er tappa til siane med trenaglar. Loket har to hakk som kan kilast inn i to vertikale pinner som er festa på innsiden av øskja og stikk opp 4,5 centimeter frå munningen. Målinga er noko nedsliten, men øskja er i god stand.
  Photo: Ådnatun
 • Oval, raudbrun øskje av tre med lok. Dekormåling i gul, blå og svart. Sveipet trøsk. Botn er tappa til siane med trenaglar. Loket har to hakk som kan kilast inn i to vertikale pinner som er festa på innsiden av øskja og stikk opp 4,5 centimeter frå munningen. Målinga er noko nedsliten, men øskja er i god stand.
  Photo: Ådnatun
 • Oval, raudbrun øskje av tre med lok. Dekormåling i gul, blå og svart. Sveipet trøsk. Botn er tappa til siane med trenaglar. Loket har to hakk som kan kilast inn i to vertikale pinner som er festa på innsiden av øskja og stikk opp 4,5 centimeter frå munningen. Målinga er noko nedsliten, men øskja er i god stand.
  Photo: Ådnatun
 • Oval, raudbrun øskje av tre med lok. Dekormåling i gul, blå og svart. Sveipet trøsk. Botn er tappa til siane med trenaglar. Loket har to hakk som kan kilast inn i to vertikale pinner som er festa på innsiden av øskja og stikk opp 4,5 centimeter frå munningen. Målinga er noko nedsliten, men øskja er i god stand.
  Photo: Ådnatun

Øskje

Share to