• Elektrisk lokomotiv type El 8 nr. 2060 med dagtoget fra Stavanger til Oslo V, hurtigtog 702, på Nelaug stasjon.
    Photo: Meulman, Jacobus Jan Hendrik / Norsk jernbanemuseum

Elektrisk lokomotiv type El 8 nr. 2060 med dagtoget fra Stavanger til Oslo V, hurtigtog 702, på Nelaug stasjon.

Togsammensetning: Co3f - Co3f - Co2d- Bo2a type 3 nr. 501 eller 502 - CFo2d - DFo.

Til høyre spisevogn litra Eo type 4 nr. 21254.

1 comment

  • "Oslo Ø" skal være "Oslo V".

Order this image

Share to