• "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Det ble av Statens vegvesen utlånt fire eller fem stk. FWD lastebiler modell SU til Finland i 1939. Bilene skulle brøyte vegene til fronten mot Russland. Frivillige sjåfører fra vegvesenet, to til hver vogn ble utrustet med fullt krigsutstyr. Det var offisielt Finlandshjelpen og Colbjørnsen & Co A/S som stod for utlånet av såvel biler, ploger og øvrig utstyr. Bilene ble utstyrt hos Automobilfabrikken." Uttalelse fra sjåfør etterpå: "Russerne var ikke noget problem, men finnen var ikke gode å komme innpå når det led utpå kvelden." I følge merking i album. 
Klikk på pilen til høyre og bla i bildene på veg til Finland. 

Bilde 1) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 2) Ski og spader var også med.
Bilde 3) Fra opplastingen i Oslo. 
Bilde 4) Disponent Johnny Colbjørnsen står til høyre. 
Bilde 5) Klar til start på veg østover. 
Bilde 6) Det ser ut til ti mann deltok på Findlandsturen. Bildet er tatt i Stockholm. 
Bilde 7 og bilde 8) Bilene og mannskap på kai i Stockholm. 

Sitat fra Automobilfabriken Aamodt & Fiske A/S | Industrimuseum-Norsk industrimuseum.no/bedrifter/automobilfabriken: "Grunnlagt 1923-avviklet 1972. Ingeniør Ivar Fiske var direktør på den første store norske bilfabrikksatsingen, Norsk Automobilfabrik A/S, på Kambo i Moss i 1916. Denne norske lisensprodusenten av Scania Vabis gikk inn i 1922. Fiske fortsatte i lokalene på Kambo til han i 1928 flyttet til Oslo, og overtok Brød. Christensen Motorindustri ved Myren sammen med kompanjongen Aamodt. Sammen bygde de en ny karroserifabrikk på Sandaker som bygde og tilpasset lastebiler, tankbiler og busser. Virksomheten omfattet produksjon av hydrauliske tipper, hydrauliske anordninger, montasje av lastebiler og tankvogner, samt bygging av karroserier. Fiske hadde selv utviklet en spesiell hydraulisk anordning for lastebiler, "Fiske-tippen," som ble en stor suksess og som ga stor etterspørsel i lastebilbransjen. Fabrikken fikk også store ordrer fra bl.a. BP om leveranser av tankbiler."
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum

FWD lastebiler modell SU utlånt for brøyting til Finland i 1939

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to