• Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • Tekst på bildet "Filefjell-Gubben". FWD lastebil modell SU fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med kjennetegn E-3928. Bilen ble levert til Jotunheimen, Valdresruten i 1936, og holdt vegen over Filefjell åpen. Klikk på pilen til høyre for å se tilleggsbilder: Legg merke til benkene på lasteplanet med tak og presenning til ly for vær og vind for brøytemannskap.  
Etter en tøff vinter 1936-1937 mottok Colbjørnsen brev fra JVB, A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 30.04.1937, hvor de sier seg meget fornøyd med bilen de kjøpte før jul i 1936. Jf. boka "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 Årsboken."Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen. Bilde av "Filefjell-Gubben" i A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap på en av veivesenets garasjer på Filefjell vises i tilleggbildene. FWD lastebilen "Filefjell-Gubben" ble innkjøpt av JVB i 1936. Den til da kraftigste i landet. Vegfolk kom da også fra fjern og nær for å bivåne brøytingen, og for å se og lære. 
 "A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap ble etablert i 1919 og har vært selve livsnerven gjennom Valdresbygdene. "Filefjell-Gubben" ble satt inn i arbeidet med å holde Filefjellvegen oppe. Med felles innsats og arbeid fra Staten og selskapets side, lykkes det å holde Filefjellvegen farbar for vintertrafikk vinteren 1936-1937, den første fjellovergang i Norge som var åpen året rundt." Jf. Kilde: "JVB. Den spede begynnelse-A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap." 
Personene på bildet er ukjente. Bildene som vises er både fra Oslo og Filefjell. 
Bildene er registrert enkeltvis på nr: 
Bilde 2) NVM 00-F-33671
Bilde 3 NVM 00-F-33672
Bilde 4 NVM 00-F-33704
Bilde 5) NVM 00-F-33705
Bilde 6) NVM 00-F-33707
Bilde 7) NVM 00-F-33708
Bilde 8) NVM 00-F-33710
Bilde 9) NVM 00-F-33711
Bilde 10)NVM 00-F33659
Bilde 11)NVM 00-F33660
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum

1936 modell FWD lastebil fra A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap kalt "Filefjell-Gubben"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to