• Malmtog for Rana Gruber, trukket av Di3-lokomotiv, er ankommet Gullsmedvik
    Photo: Ukjent / Norsk jernbanemuseum

Malmtog for Rana Gruber, trukket av Di3-lokomotiv, er ankommet Gullsmedvik

Vognen er ennå ikke forsynt med vognnummer

2 comments

  • Ankommet malmtog fra Storforshei har ankommet Rana Gruber sitt sidespor i Guldsmedvik og er klar for tømming i lossesiloen.

  • Stedsangivelse tilføyd.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to