• Den såkalte «Tinnfoss-sveiva» i Tinnåa i Notodden kommune i Telemark (da dette fotografiet ble tatt het kommunen «Hiterdal » [Heddal]). Dette var et fenomen som oppsto våren 1907, en virvel i elva som fanget opp mye av fløtingstømmeret og drev det rundt og rundt i stedet for å flyte videre nedover mot Tinnålensa ved vassdragets utløp i Heddalsvatnet. Tømmeret framstår her som mørke linjer i det kvitskummende strømkavet. Denne nederste delen av Tinnåa var omgitt av steile berg, noe som bidro til at fløtinga var spesielt vanskelig i dette partiet. Fotografiet er, ifølge innskrift nederst til venstre på bildeflata tatt 21. juni 1907 klokka ti om formidaagen. Dette fotografiet inngår i en serie på 30 som ble tatt på oppdrag fra Tinfos Papirfabrik sommeren 1907 med sikte på at de skulle brukes som bevismateriale i en rettstvist mellom denne bedriften og Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening. «Tinnfoss-sveiva» var nemlig et nytt fenomen. Den trakk til seg en masse tømmer som ble gående i en runddans der kontakt mellom tømmerstokkene og mellomstokken og steinmasser på elvebotnen ifølge fløtingsforeningen og tømmerkjøperne forårsaket brekk, sprekkskader og kraftig slitasje på yteveden. Administrasjonen og generalforsamlinga (årsmøtet) i Fellesfløtningsforeningen mente videre at årsaken til at Tinnfoss-sveiva oppsto var arbeider Tinfos Papirfabrik hadde fått gjort foregående vinter. Tinnfossen hadde to løp, og papirfabrikken hadde sitt vanninntak i det vestre mens Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening brukte det østre som tømmerløp. Vinteren 1906-07 erstattet papirfabrikken en provisorisk tredam bedriften hadde hatt litt ovenfor fossestupet med en noe høyere betongdam som lå nærmere fallet, og som påvirket fordelinga av vann mellom de to fosseløpene. Samtidig ble det sprengt ut bortimot 3 000 kubikkmeter fjell ved bedriftens vanninntak, og en betydelig del av bruddsteinen etter sprenginga ble tippet i fossen. Administrasjonen og generalforsamlinga (årsmøtet) i Skiensvassdragets Fellesfløtingsforening var overbeist om at disse tiltakene var årsak til at det hadde oppstått en ny, kraftig strømvirvel som førte til omfattende skader nedenfor Tinnfossen. De krevde derfor at Tinfos Papirfabrik skulle bringe elveløpet tilbake i den stand det hadde vært før de nevnte arbeidene og betale erstatning for de ekstraordinære skadene på de andre tømmerkjøpernes last. Fabrikkens talsmenn mente at fabrikken, som disponerte fallrettighetene måtte ha anledning til å gjøre inngrep i vassdraget, og de benektet at skadene på tømmeret i hovedsak kunne tilskrives den nye strømvirvelen – Tinnfoss-sveiva. I stedet pekte de på skader som kunne ha oppstått høyere oppe i vassdraget – særlig i Skjerva, ei vilter elv som munnet ut i Tinnsjøen, og ved sprenging av en haugdannelse i ovenforliggende Sagafoss. Talsmennene for Tinfos Papirfabrik mente for øvrig at eksperter som hadde antydet at Tinnfos-sveiva kunne inneholde oppimot 100 tylfter tømmer hadde tatt altfor kraftig i. Dette var antakelig årsaken til at dette fotografiet ble tatt lagt fram for retten.  Dette var for øvrig noe partene i striden ble enige om: Flommen fikk Tinnåa til å «renske seg» for masser som var til hinder for tømmerfløtinga. Dette var en av årsakene til at Skiensvassdragets Fellesfløtingsforenings advokat under rettsforhandlingene fokuserte på forholdene under «første brøtningstur», som varte fra midten av mai til 1. juni. Advokaten til Tinfos Papirfabrik derimot fokuserte, blant annet med dette fotografiet, på forholdene etter at fløtinga ble igangsatt igjen etter et par ukers pause i midten av juni 1907 («andre brøtningstur»). Mer om den konflikten Tinnfoss-sveiva skapte under rubrikken «Andre opplysninger».
  Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Anno Norsk skogmuseum

Den såkalte «Tinnfoss-sveiva» i Tinnåa i Notodden kommune i Telemark (da dette fotografiet ble tatt het kommunen «Hiterdal » [Heddal]). Dette var et fenomen som oppsto våren 1907,...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to