• Stua er av laftet tømmer med en skut forran hovedinngangen. Et stykke av nordveggen er panelt i andre etasje. Den har saltak med flis og står på en murt ringmur. Den har samme planløsning som de fleste husmannsboliger på Hedmarken med inngang gjennom en skut inn til stuerommet, derfra er det dører til en kove. Andre etasje har utkraging. Opprinnelig var det peis i stua. Senere ble det gamle ildstedet revet og koven ble gjort om til kjøkken med murt peis, mens stua fikk en jernovn. Fra koven går det trapp opp til andre etasje. Bygningen har tre vinduer. I loftet er det to mindre glugger en i hver gavlvegg. På nordsiden er det tilbygd en vedskåle i reisverk. Bygningen har brannalarm som varsler brannvesenet.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Stua er av laftet tømmer med en skut forran hovedinngangen. Et stykke av nordveggen er panelt i andre etasje. Den har saltak med flis og står på en murt ringmur. Den har samme planløsning som de fleste husmannsboliger på Hedmarken med inngang gjennom en skut inn til stuerommet, derfra er det dører til en kove. Andre etasje har utkraging. Opprinnelig var det peis i stua. Senere ble det gamle ildstedet revet og koven ble gjort om til kjøkken med murt peis, mens stua fikk en jernovn. Fra koven går det trapp opp til andre etasje. Bygningen har tre vinduer. I loftet er det to mindre glugger en i hver gavlvegg. På nordsiden er det tilbygd en vedskåle i reisverk. Bygningen har brannalarm som varsler brannvesenet.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Stua er av laftet tømmer med en skut forran hovedinngangen. Et stykke av nordveggen er panelt i andre etasje. Den har saltak med flis og står på en murt ringmur. Den har samme planløsning som de fleste husmannsboliger på Hedmarken med inngang gjennom en skut inn til stuerommet, derfra er det dører til en kove. Andre etasje har utkraging. Opprinnelig var det peis i stua. Senere ble det gamle ildstedet revet og koven ble gjort om til kjøkken med murt peis, mens stua fikk en jernovn. Fra koven går det trapp opp til andre etasje. Bygningen har tre vinduer. I loftet er det to mindre glugger en i hver gavlvegg. På nordsiden er det tilbygd en vedskåle i reisverk. Bygningen har brannalarm som varsler brannvesenet.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden
 • Stua er av laftet tømmer med en skut forran hovedinngangen. Et stykke av nordveggen er panelt i andre etasje. Den har saltak med flis og står på en murt ringmur. Den har samme planløsning som de fleste husmannsboliger på Hedmarken med inngang gjennom en skut inn til stuerommet, derfra er det dører til en kove. Andre etasje har utkraging. Opprinnelig var det peis i stua. Senere ble det gamle ildstedet revet og koven ble gjort om til kjøkken med murt peis, mens stua fikk en jernovn. Fra koven går det trapp opp til andre etasje. Bygningen har tre vinduer. I loftet er det to mindre glugger en i hver gavlvegg. På nordsiden er det tilbygd en vedskåle i reisverk. Bygningen har brannalarm som varsler brannvesenet.
  Photo: Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden

Våningshus, husmannsstue

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to