• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,0 centimeter lang, 2,8 centimeter bred bakerst og cirka 2,2 centimeter bred i fronten. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent so flisåpning for en 2,4 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Smedens stempel - «B. BJØLSETH» er innhamret på venstre side av øksebladet. Smeden Karl Henrik Knudsen fra Mjøndalen i Buskerud tok patent på dette prinsippet for å produsere ei velbalansert merkeøks i 1908. Produksjonen ble videreført av sønnen Oddmund med bistand fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa kan tyde på at Bjølseth har kopier modellen til tross for patentet.

Denne øksa har et drøyt 51 centimeter langt, buet skaft av bjørk. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Ryggsida av skaftet har en sprekkskade i den fremre enden.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Gjenstanden er blitt brukt ved Fetsund lenser i Fet kommune på Nedre Romerike. Dette var merkeøksa som ble brukt ved vraking ved lenseanlegget. Øksa kan se ut til å være elektrolysebehandlet for rust og deretter innsatt med en korrosjonsbeskyttende voks etter at den kom til museet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to